หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โดย : admin
อ่าน : 550
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยนายศฤงคาร หล้ากันหา เป็นประธาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ  พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์  ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบวูดแบทจ์ให้กับคณะครูที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายวิชาพิเศษลูกเสือ