หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มโป่งอิปุ่ม
โดย : admin
อ่าน : 1291
ศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ด้วย โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้เข้าร่วมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มโป่งอิปุ่ม โดยมีโรงเรียนบ้านถ้ำพระเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 ซึ่งนำนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4-6 เข้าร่วมทุกโรงเีรยน