หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid-19
โดย : admin
อ่าน : 865
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วย โรงเรียนบ้านทับกี่ ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะครูได้ดำเนินการส่งมอบใบงานและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกระดับชั้น และในการนี้คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถาานการณ์โควิด 19 ในกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอีกด้วย