หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์
โดย : admin
อ่าน : 461
เสาร์์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยนายศฤงคาร หล้ากันหาเป็นประธานในพิธี และวิทยากรให้ความรู้คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เช่น การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง กิจกรรมแลกน้ำ