หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
โดย : admin
อ่าน : 500
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยาย 2563 โดยมีนายศฤงคาร หล้ากันหา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมได้ให้นักเรียนสรุปรวบยอดถึงการเป็นคนดีในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย การปณิธานเป็นคนดีโดยการสร้างต้นไม้คนดี และร่วมกันปลูกต้นไม้ที่วัด เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการทำความดีและการเป็นคนดีของสังคม