หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โดย : admin
อ่าน : 1477
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จ.เลย) จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ โดย พ.อ.ทินพันธ์  ปากแก้ว  ตำแหน่ง หน.กบค.กบ.กอ.รมน.จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมการทำแนวรั้วกั้นไฟ การปลูกผัก เลี้ยงกบ และมีวิทยากรจากกลุ่มโคกหนองนาให้ความรู้กับนักเรียน ทั้งนี้มีผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดด้วย