หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564
โดย : admin
อ่าน : 1522
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ โดยมีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยการทำกิจกรรมเป็นการเวียนฐานมีทั้งหมด 5 ฐาน คือ
1.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2.ฐานคุณธรรม
3.ฐานพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 9
4.ฐานพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10
5.ฐานจิตอาสา