หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
โดย : admin
อ่าน : 1574
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ด้วย โรงเรียนบ้านทับกี่ นำลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  วัด  ชุมชน ให้สะอาดน่าอยู่  และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การทำความดี มีจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป