หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ค่ายลูกเสือเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โดย : admin
อ่าน : 2854
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 - 17 ต.ค. 62 ซึ่งโรงเรียนบ้านทับกี่เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายลูกเสือและมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง เข้าค่ายเครื่องหมายพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-3