ชื่อ - นามสกุล :นายศฤงคาร หล้ากันหา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0862052315
Email :sringkarn08012514@gmail.com