ชื่อ - นามสกุล :นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0864414051
Email :pichet.wiboonkham@gmailcom
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ