ชื่อ - นามสกุล :นางสมลักษณ์ วิบูลย์คำ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0830851174
Email :somluck.wibooncom@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ